POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Cambra Clinic Nens

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal ( LOPD ) i el seu Reglament, el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual és responsable INSTITUT DE MICROCIRURGIA DENTAL, S.L. que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’informar sobre els productes i serveis sol · licitats.

L’informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de INSTITUT DE MICROCIRURGIA DENTAL, S.L., situat a CAMBRA CLÍNIC – c/. Ganduxer, nº 122 – 08022 BARCELONA (Barcelona), o bé per email a cambraclinic@cambraclinic.com adjuntant una fotocópia del DNI.

Així mateix l’informem que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.