ORTODÒNCIA PER NENS

MÀXIMA QÜALITAT  934 18 09 48

La prevenció desde la infancia és el millor estalvi. Primera visita y revisió gratuïtes. Informat!

ESPECIALISTES EN ORTODÒNCIA PER NENS

La malposició dental, influeix en la nostra estètica però també en la nostra salut dental.

Cambra Clinic Nens, clínica especialitzada en Odontopediatria.

L’ortodòncia infantil i juvenil és un dels tractaments més comuns, i un tractar-ho a temps ajuda a evitar problemes estètics i funcionals en l’edat adulta.

Ortodòncia per nens a Barcelona

L’Ortodòncia és l’especialitat de l’Odontologia que s’ocupa d’estudiar i corregir les malposicions dentàries i la relació entre els maxil·lars (maloclusions).

La nostra boca ha de mantenir un equilibri morfològic determinat que ens ajudarà a desenvolupar correctament la funció masticatòria i fonètica. A més, aconseguim millorar l’estètica de tota la cara, contribuint al nostre benestar psicològic.

L’Ortodòncia corregeix irregularitats estètiques i funcionals. Existeix la idea errònea que un tractament d’ortodòncia solsament té sentit si ens preocupa l’estètica. L’Ortodòncia, a més de moure les dents mal posicionades, corregeix l’alteració dels maxil·lars i dels trastorns funcionals de la masticació.

CONTACTAR

CONTACTA PER INFORMAR-TE

Emancipació, 16 - Barcelona - info@cambraclinicnens.com

EDAT PEL TRACTAMENT D’ORTODÒNCIA

L’edat idònia per començar un tractament d’ortodòncia és molt variable.

Un nen que des de molt petit visita l’odontopediatra (aconsellem una revisió al voltant del primer any de vida) ja tindrà les pautes concretes i una definició clara de quan ha de començar el tractament d’ortodòncia si és que el precisa.

Especialistes en Ortodòncia infantil, juvenil i Odontopediatria. Contacta sense compromís per informar-te.

dentista especialista en ortodòncia a Barcelona

En el cas d’aquells nens que encara no hagin visitat l’odontopediatra, aconsellem una visita a l’ortodoncista abans dels 6 anys.

Als 6 anys d’edat és quan erupcionen les primers molars definitius superiors i inferiors.

L’erupció d’aquestes primeres peces dentals permanents és de gran importància perquè servirà de guia per la resta de peces que encara sense sortir. Per tant, la seva protecció i deguda conservació són fonamentals.

TIPUS D’ORTODÒNCIA

Tractament Interceptiu: algunes maloclusions provocades per hàbits com la succió perllongada del polze poden corregir-se amb un tractament interceptiu.

El tractament interceptiu està pensat per corregir una tendència provocada per hàbits anormals. De no fer-se provocaria maloclusions encara més importants.

strong>Tractament Correctiu: aquests tractament solen iniciar-se al voltant dels 10 o 12 anys per corregir una maloclusió ja consolidada. Depenent de l’objectiu de cada cas, utilitzarem diferents tipus d’aparells:

Aparells dentals fixes

Els aparells dentals fixes són els únics que degudament utilitzats tenen la capacitat per desplaçar de manera individual totes i cadascuna de les peces dentàries en qualsevol direcció, així com de realitzar altres tipus de moviments (torsió, rotació etc. )

Els aparells fixes van cuidadosament cimentats sobre les dents i precisen de l’ajut d’arcs per aconseguir els desplaçaments.

clinica dental Barcelona

Aparells dentals removibles

Els aparells dentals removibles es solen utilitzar per apinyaments lleus i la correcció de mossegades creuades. Es poden treure per menjar i per raspallar-se les dents. Presenten grans avantatges però també certes limitacions.

Dins dels aparells removibles existeix la tècnica d’Ortodòncia Invisible Invisalign.

La tècnica d’Ortodòncia Invisible Invisalign consisteix en la fabricació de fèrules totalment transparents i inapreciables a la vista que es van canviant cada 15 dies, a mesura que es vagi corregint la posició de les dents.

Aquesta tècnica permet menjar i raspallar-se les dents sense aparell però requereix la constància del pacients per portar-la el temps mínim necessari.

RETENCIÓ - POST TRACTAMENT D’ORTODÒNCIA

Al acabar el tractament d’ortodòncia, és necessari col·locar una retenció perquè les dents es mantinguin de manera estable en la nova posició aconseguida.

El període de retenció és tan important com el d’aparatologia i col·labora en l’èxit final d’una manera decisiva. Representa l’esforç final per acabar el tractament amb garanties de futur.

Cambra Clinic Nens: Odontopediatria infantil i juvenil a Barcelona.

Datos de mapa
Mapa
Mapa
Satélite